Veel gestelde vragen

FAQ

Ik betaal mijn verzekering via domiciliëring, maar de premie ging niet van de rekening. Wat nu?

Domiciliëringen gaan altijd rond dezelfde periode van de rekening. Zorg ervoor dat er dan genoeg geld op de rekening staat. Als de betaling er niet afgaat zal de maatschappij de eerstvolgende maand dit bedrag afhouden van de rekening samen met de volgende premie.

Loopt het terug mis dan neem je best zo snel mogelijk contact op met ons kantoor om te zien hoe we dit kunnen rechtzetten.

Na verschillende opeenvolgende weigeringen van de domiciliëring kan je verplicht worden om je premie jaarlijks te betalen. Om dit te vermijden volg je dit best goed op.

Waarom staat er een aanhangwagen vermeld op mijn verzekeringsbewijs ?

Een aanhangwagen tot 750 kC (MTM) is GRATIS meeverzekerd bij uw autoverzekering

lk betaalde mijn autoverzekering en ik kreeg een wit verzekeringsbewijs ipv een groen.

De gekende groene kaart werd vervangen door een WIT verzekeringsbewijs die na betaling van de premie aan de verzekerde wordt overgemaakt.

Mijn verzekeringsbewijs is vervallen maar ik heb nog geen nieuw exemplaar ontvangen.

Bij een tijdige betaling ontvang je ruim op tijd het verzekeringsbewijs. Hou er rekening mee dat de einddatum op het verzekeringsbewijs niet overeenstemt met de vervaldag van je contract. De einddatum op het verzekeringsbewijs is 20 dagen later dan de vervaldag en is net om geen onderbreking te hebben tussen de verschillende verzekeringsbewijzen.

Indien je na de betaling toch geen verzekeringsbewijs ontvangt neem je best zo snel mogelijk contact op met ons kantoor.

Ik heb een ongeval gehad terwijl ik mijn premie niet betaald had. Zal mijn verzekering mijn schade vergoeden?

Het niet-betalen van de premie op de vervaldag kan slechts gevolgen hebben als je in gebreke bent gesteld per aangetekend schrijven, waarbij je wordt aangemaand om de premie te betalen binnen een bepaalde termijn.

Deze termijn mag volgens de wet niet korter zijn dan vijftien dagen. Meestal hanteren de verzekeraars deze minimumtermijn.

Dien ik een brandverzekering af te sluiten voor mijn huurappartement/huurwoning ? De eigenaar is immers al verzekerd.

Inderdaad, tenzij anders bepaald in het huurcontract, dient een huurder zijn huurdersaansprakelijkheid te verzekeren samen met zijn inboedel. De verzekering van de huisbaas vergoedt namelijk geen schade aan de eigenaar als deze veroorzaakt werd door de huurder. Indien de schade ontstaat door fout van de huurder dan zal zijn brandverzekering de schade vergoeden aan de eigenaar.

Ook als in je huurcontract de optie ‘afstand van verhaal‘ is opgenomen, is het nog altijd raadzaam om je huurdersaansprakelijkheid te verzekeren. Je huisbaas kan zijn verzekering namelijk stopzetten. En als de schade overslaat naar de buren, biedt de polis van je huisbaas je geen bescherming.

Dien ik voor het gehuurde studentenkot een brandverzekering af te sluiten ?

Heb je als ouder zelf een brandverzekering? Dan is de kans groot dat het studentenkot mee opgenomen is in deze verzekering. De meeste verzekeringsmaatschappij gaan dit namelijk gratis meeverzekeren. Het blijft wel van belang om dit af te toetsen bij je makelaar.

Is een rechtsbijstandsverzekering verplicht ?

Neen, wel sterk aangeraden. De rechtsbijstandsverzekeraar zal uw rechten verdedigen, zowel bij fout als bij recht. Indien nodig nemen zij tevens de advocaatkosten voor een rechtszaak voor hun rekening. Hierbij is er steeds vrije keus van advocaat.

lk heb noch kinderen, noch huisdieren, heb ik dan nog een familiale nodig ?

Zelfs indien je geen kinderen of huisdieren hebt kan een familiale een must zijn. Je bent immers aansprakelijk voor de schade die je aan een derde toebrengt. Die verantwoordelijkheid geldt in alle omstandigheden : tijdens het sporten, terwijl je in de tuin

werkt, tijden jouw vakantie in een hotel.

lndien er een oorzakelijk verband is tussen de fout en de schade zal de familiale verzekering de schade aan de derde vergoeden zolang dit voorvalt in het kader van het privé-leven.

Enkele voorbeelden:

  • Je steekt de straat over waar dit niet toegelaten is. Hierdoor moet een voertuig uitwijken en komt het tot een ongeval. Jij bent in dit geval verantwoordelijk voor de schade.
  • Met de fiets rij je een voetganger omver op het zebrapad.
  • Je staat een dure Chinese vaas om bij de buur.

Dekt de familiale mijn eigen schade?

Alleen schade aan een derde is gedekt: schade veroorzaakt aan jouw eigen goederen of aan een door jouw polis gedekte verzekerde (echtgenoot, kinderen,…) is dus niet gedekt.

Wat moet ik doen bij een schadegeval ?

Denk in elke situatie in de eerste plaats aan je eigen veiligheid, verwittig daarna uw verzekeringsmakelaar. Probeer de schade zoveel als mogelijk te beperken. Je makelaar zal snel en nauwkeurig inschatten op welke schadevergoeding je recht zal hebben.

Bezorg volgende informatie:

foto’s, aankoopfacturen indien mogelijk, bestekken voor het herstel van de schade.

In sommige gevallen zal een expert aangesteld worden om de schade te bepalen. Tijdens dit ganse verhaal zal de makelaar je bijstaan en zorgen voor een vlotte en correcte schaderegeling.

De verzekeringsmaatschappij vraagt mij om mijn loon, het loon van mijn werknemers of de omzet van mijn bedrijf. Kan dit?

Dit kan inderdaad. Er zijn tal van verzekeringen die werken met een afrekening op het einde van het jaar. Denk maar aan Arbeidsongevallenverzekering, BA Uitbating, BA na levering, VAPZ,….Bij twijfel neem je hiervoor contact op met ons kantoor. 

Kan ik mijn elektrische fiets verzekeren in omnium.

De laatste jaren kent de elektrische fiets een enorme opmars. Door het stevig prijskaartje dat eraan vasthangt is er bijgevolg ook meer en meer vraag naar een verzekering die de schade en diefstal dekt van deze fietsen. Er zijn reeds verschillende maatschappijen die hier specifieke producten voor hebben. Vraag er gerust naar.

Moet ik mijn kinderen mee opnemen in mijn verzekering van de gezinswagen?
Als de kinderen met de wagen rijden moeten zij mee opgenomen worden als bestuurder.
Het is aangeraden om de zoon of dochter die zijn/haar rijbewijs gehaald heeft zo snel mogelijk op te nemen in de autoverzekering. Van zodra zij hierin vermeldt staan starten zij namelijk met het opbouwen van een schadeverleden. Dit heeft een gunstige invloed op de premie als zij later zelf een eigen autoverzekering afsluiten.
Er kan een extra bestuurder toegevoegd worden die occasioneel ofwel regelmatig met de wagen rijdt. De verzekeringspremie zal wel stijgen aangezien de zoon of dochter minder rijervaring hebben en dus een hoger risico vormen.

Wat wordt er bedoeld met “evenredigheidsregel” bij een brandpolis ?

De evenredigheidsregel wordt door de verzekeraar toegepast indien een woning onderverzekerd is.

Je hebt een woning aangekocht voor 200.000€. Na een brand blijkt de schade op 50.000€ geraamd. Bij nazicht blijkt de woning een werkelijke waarde te hebben van 300.000€. Je bent namelijk de verschillende renovatiewerken vergeten aan te geven bij je verzekeraar. ln dit gevel ben je dus onderverzekerd. De verzekerde waarde blijkt 200.000€ te zijn, de werkelijke waarde 300.000€. De verzekeraar doet beroep op de evenredigheidsregel. Je ontvangt dus geen 50.000€ maar wel 50.000 x (200.000 / 300.000) = 33.333€.

Je kan deze onderverzekering en dus toepassing van de evenredigheidsregel vermijden door het invullen van een evaluatierooster of een dekking in eerste risicio te vragen of een schatting te laten gebeuren door een deskundige. Wij kijken samen met u wat de beste oplossing is.

× Chat live met ons !