Welkom op onze website Welkom op onze website Bekijk onze verzekeringen

Ondernemingen

Bedrijfsschade

De verzekering Bedrijfsschade garandeert u inkomsten in de periode waarin uw activiteit stilvalt of vertraagt.

Diefstal

Wordt er ingebroken in je gebouw en worden goederen gestolen? Heb je schade door de inbraak?

Bedrijfsvoertuigen

Bedrijfsvoertuig komen voor in alle vormen en maten. Dit kan gaan van een personenwagen tot vrachtwagens, ….

Objectieve aansprakelijkheid

Baat u een publiek toegankelijke plaats uit? Dan is een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing verplicht.

Aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Met de verzekering ‘vrij aanvullend pensioen zelfstandigen’ (VAPZ) heb je de mogelijkheid om op een fiscaal voordelige manier – en naast het wettelijk pensioen – een bijkomend pensioen op te bouwen.

Arbeidsongeval

Volgens de wet van 10 april 1971 ben je als werkgever verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten…

Brandverzekering bedrijfsgebouwen

De bedrijfsgebouwen zijn een essentieel onderdeel van elk bedrijf. Om de continuïteit te verzekeren en onverwachte …

ABR verzekering

Bij bouw of verbouwing is veel geld gemoeid. Een goede dekking is dus van groot belang. Daarom bestaat er een speciale verzekering voor werven…

BA Organisator

Congressen, lezingen, sportmanifestaties, toneelvoorstellingen, tentoonstellingen, workshops, concerten, …

Ongevallenverzekering zelfstandige

Een persoonlijke ongevallenverzekering beschermt je zowel privé als tijdens de uitoefening van je beroep tegen de financiële gevolgen van een ongeval.

Burgerlijke aansprakelijkheid

De verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ dekt de extra-contractuele aansprakelijkheid van jouw onderneming.

Beroepsaansprakelijkheid

In tegenstelling tot de polis BA uitbating, die enkel extra-contractuele aansprakelijkheid verzekert (schade die niet het voorwerp uitmaakt…

Cyberverzekering

Een hacker die je bedrijfsnetwerk binnendringt, een phishingmail die zorgt voor een gegevenslek of een computervirus dat je netwerk lamlegt.

Gewaarborgd inkomen

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid.

Groepsverzekeringen personeel

Op die manier zorgen werkgevers ervoor dat hun werknemers een aanvullend pensioen opbouwen dat hen in staat stelt om hun levenstandaard van voor de pensionering ook daarna te behouden.

Welke verzekeringen voor uw onderneming?

Doe de test !

Bedrijfsschade

De verzekering Bedrijfsschade garandeert u inkomsten in de periode waarin uw activiteit stilvalt of vertraagt. Tijdens de gekozen periode ontvangt u een vergoeding. Daarom wordt een bedrijfsschadeverzekering ook wel een ‘levensverzekering voor bedrijven’ genoemd. De verzekering wordt samengesteld op maat van uw bedrijf en is af te sluiten als optionele waarborg binnen de brandverzekering.

De bedrijfsschadeverzekering vergoedt het verlies van het uitbatingsresultaat na een gehele of gedeeltelijke onderbreking van de activiteit bij schade aan de verzekerde inhoud of gebouw. Daarnaast komt de verzekering ook tussen voor de extra kosten die u maakt om de daling van uw omzet te beperken, bijvoorbeeld het huren van een gebouw om een gedeelte van de productie in onder te brengen, of het huren van een machine in afwachting van een nieuwe.

Er kan gekozen worden voor verschillende formules: dagvergoeding, omzetvergoeding of op basis van een boekhoudkundige formule. Wij kunnen samen met u bepalen wat de beste formule is.

Arbeidsongeval

Volgens de wet van 10 april 1971 ben je als werkgever verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor al jouw werknemers, zowel tijdens het werk als op weg van en naar het werk.
Een arbeidsongeval wordt omschreven als een plotse gebeurtenis met externe oorzaak die lichamelijke schade veroorzaakt tijdens en door het uitoefenen van het werk, of op weg van en naar het werk. De omvang van de verzekeringspremie wordt bepaald door de jaarlijkse loonmassa.

Burgerlijke aansprakelijkheid

De verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ dekt de extra-contractuele aansprakelijkheid van jouw onderneming, de zaakvoerders, de vennoten en de werknemers tijdens de uitoefening van de activiteit. Waar de familiale verzekering tussenkomt in de privésfeer, doet deze verzekering dat in de beroepssfeer.

In deze verzekering kan je vier verschillende waarborgen meenemen:

 •        De waarborg ‘burgerlijke aansprakelijkheid uitbating’ dekt de extra-contractuele schade aan derden tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit
 •        De waarborg ‘burgerlijke aansprakelijkheid na levering/productaansprakelijkheid’ is van toepassing bij schade na levering of na uitvoering van de activiteiten
 •        De waarborg ‘toevertrouwde goederen’ geldt bij door jou veroorzaakte schade aan goederen die deel uitmaken van jouw werkzaamheid.
 •        Rechtsbijstand / juridische bijstand.

Diefstal

Wordt er ingebroken in je gebouw en worden goederen gestolen? Heb je schade door de inbraak? Verzeker je inhoud met deze bijkomende verzekering Diefstal en vandalisme. De verzekering komt dat tussen voor de schade en/of gestolen goederen.

Brandverzekering bedrijfsgebouwen

De bedrijfsgebouwen zijn een essentieel onderdeel van elk bedrijf. Om de continuïteit te verzekeren en onverwachte kosten te vermijden is het van belang om de bedrijfsgebouwen correct te verzekeren. Er is een brandverzekering op maat van elk gebouw.

Wij helpen de gepaste oplossing te vinden voor: burelen, praktijkruimtes, productiehallen, magazijnen, winkelruimtes,enz…. Van eenvoudige risico’s tot speciale risico’s.

Beroepsaansprakelijkheid

In tegenstelling tot de polis BA uitbating, die enkel extra-contractuele aansprakelijkheid verzekert (schade die niet het voorwerp uitmaakt van jouw beroepsactiviteit), kunnen sommige beroepscategorieën ook een verzekering ‘beroepsaansprakelijkheid’ afsluiten, die bescherming biedt tegen contractuele aansprakelijkheid.

Een voorbeeld van beroepsaansprakelijkheid, bijvoorbeeld voor een advocaat, is het niet tijdig beroep aantekenen bij een vonnis waartegen de cliënt van de advocaat zich alsnog wenste te verzetten.

Bedrijfsvoertuigen

Bedrijfsvoertuig komen voor in alle vormen en maten. Dit kan gaan van een personenwagen tot vrachtwagens, bestelwagens, heftrucks, kranen, verreikers,…enz.

De meeste van deze voertuigen kunnen verzekerd worden via een polis motorvoertuigen. Een aantal van deze voertuigen kunnen dan weer opgenomen worden in de polis ‘Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen’. Dit is afhankelijk van de situatie en het gebruik. Wij kunnen samen met U zoeken naar de beste oplossing.

Voor meer info betreffende de verplichte verzekering: zie autoverzekering particulieren.

ABR verzekering

Bij bouw of verbouwing is veel geld gemoeid. Een goede dekking is dus van groot belang. Daarom bestaat er een speciale verzekering voor werven, de zogenaamde verzekering “Alle bouwplaatsrisicio’s”, kortweg ABR-verzekering. Zo’n ABR-verzekering zorgt dat je als bouwheer of eigenaar maximaal beschermd bent en je niet te veel zorgen moet maken over wie aansprakelijk is voor schade. Er zijn immers heel wat mensen aan het werk en die kunnen allemaal fouten maken. Bovendien kan de schade erg verschillend zijn: schade aan het (toekomstig) gebouw zelf door een brand, door weersomstandigheden, maar ook schade bij anderen, zoals de buren in een aanpalend pand, enzovoort.

Veelal kan deze fout ofwel niet bewezen worden of werd er geen fout gemaakt (bijvoorbeeld stormschade). Dan komen de kosten steeds bij de bouwheer terecht. Met de ABR vang je deze kosten op en deze kunnen enorm zijn (huis buren verzakt of scheurt, kraan valt om op gebouw, enz). Er is geen tijdverlies zijn in de zoektocht naar een aansprakelijke aangezien de ABR polis eerst zal tussenkomen alvorens ze zal recupereren bij de aansprakelijke partij.

10 jarige aansprakelijkheid

Deze verzekering verleent waarborg voor de aansprakelijkheid gedurende 10 jaar die een van uw aannemers/bouwactoren kan oplopen door een gebrek in de bouw. De aansprakelijkheid is beperkt tot de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van de woning.

 • Wat valt er te verzekeren:
  • De aansprakelijkheid van een architect of aannemer kan worden ingeroepen wegens een gebrek in de bouw waardoor de stevigheid, stabiliteit of waterdichtheid in gevaar wordt gebracht en dat voortvloeit uit een ontwerpfout of een fout bij het uitvoeren van de werken.

 

 • Wie moet er de verplichte verzekering afsluiten:
  • Alle spelers die werkzaamheden uitvoeren in de bouwsector die een invloed kunnen hebben op de stabiliteit, stevigheid of de waterdichtheid van het gebouw. (architecten, studiebureau, aannemers, metselaars, dakwerkers,….)

 

 • Welke bouwplaatsen?
  • Bouwwerkzaamheden van woningen
  • Bouwwerken waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is.
  • Alle werkzaamheden die terug een effect hebben op de stevigheid, de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw.

 

Er bestaan verschillende formules voor het verzekeren van de 10-jarige aansprakelijkheid. Bouwactoren die op veel werven actief zijn kunnen kiezen voor een abbonnementspolis die hun aansprakelijkheid gaat verzekeren. Is het aantal werven eerder beperkt kan er gekozen worden voor een polis per bouwplaats.
Voor grote en specifieke werven kunnen dan weer globale polissen afgesloten worden die alle actoren op deze specifieke werf gaan verzekeren.

Cyberverzekering

Een hacker die je bedrijfsnetwerk binnendringt, een phishingmail die zorgt voor een gegevenslek of een computervirus dat je netwerk lamlegt. Het zijn enkele voorbeelden van cyberincidenten die helaas dagelijkse realiteit zijn. Cybercriminaliteit treft bedrijven, zowel grote als kleine, en in uiteenlopende sectoren.

Kmo’s en zelfstandigen in het bijzonder zijn erg kwetsbaar. Ze beschikken niet altijd over een doorgedreven beveiligingssysteem of missen de slagkracht om adequaat te reageren op een cyberaanval. Preventie en bescherming gaan dan ook hand in hand. Antivirussoftware en een firewall die up-to-date is, regelmatig back-ups maken en een alerte houding in de onlinewereld kunnen veel onheil voorkomen. Risico’s voor 100 % elimineren is jammer genoeg niet mogelijk. Een cyberverzekering kan de nodige bescherming bieden wanneer de preventie heeft gefaald.
Via de Cyberverzekering verzeker je jouw gegevens, software en jouw aansprakelijkheid.

Objectieve aansprakelijkeheid

Baat u een publiek toegankelijke plaats uit? Dan is een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing verplicht. Een gewone brandverzekering of verzekering burgerlijke aansprakelijkheid volstaat niet.

Wettelijk verplicht. De term ‘objectieve aansprakelijkheid’ betekent dat een slachtoffer van een brand of een ontploffing uw schuld niet hoeft te bewijzen. U moet de schadelijder dus steeds vergoeden, zelfs als u geen fout begaan hebt. Daarom bent u ook verplicht deze verzekering af te sluiten.

BA Organisator

Congressen, lezingen, sportmanifestaties, toneelvoorstellingen, tentoonstellingen, workshops, concerten, vakantiekampen, shows, evenementen en ga zo maar door. Als organisator van dergelijke evenementen kan je voor een ongeval aansprakelijk worden gesteld. In dat geval moet je opdraaien voor de schade van de slachtoffers. Met een Organisatorenverzekering kan je je in zekere mate indekken tegen de financiële gevolgen van een ongeval.

Gewaarbord inkomen

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid. Het is mogelijk om dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd of voor een bepaalde/beperkte periode.
Een verzekering gewaarborgd inkomen is er voor wie financiële zekerheid wil voor het geval hij (een deel van) zijn inkomen zou verliezen als gevolg van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval. De verzekering geldt dus niet voor een huisvrouw/-man of iemand die onbezoldigd vrijwilligerswerk uitvoert.

Bekijk deze video voor meer uitleg

Aanvullend pensioen voor zelfstandingen

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

Met de verzekering ‘vrij aanvullend pensioen zelfstandigen’ (VAPZ) heb je de mogelijkheid om op een fiscaal voordelige manier – en naast het wettelijk pensioen – een bijkomend pensioen op te bouwen. Van alle formules die er bestaan, is het VAPZ het meest voordelige op fiscaal vlak.

Je beslist zelf hoeveel je spaart of wanneer je de premie wenst te verhogen, te verlagen of zelfs een tussenpauze aan betalingen wenst in te lassen.

Naast het fiscale voordeel is er ook een voordeel op sociale bijdragen en is deze spaarvorm op het lijf geschreven van zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten.

Voer u eigen simulatie VAPZ via volgende link

 

Individuele pensioentoezegging

Een IPT is een levensverzekering waarin de werkgever of vennootschap spaart voor een aanvullend pensioen. Die doet dat niet voor zichzelf, maar voor een ‘begunstigde’. Dat kan een werknemer zijn of een zelfstandige bedrijfsleider.

Het is het bedrijf dat de IPT onderschrijft, en dus ook de premies betaalt. Dat bedrijf mag die premies aftrekken als beroepskost, maar daar zijn grenzen aan. Ze moet zich houden aan de zogenaamde 80 %-regel. Wat die inhoudt? Dat het wettelijke pensioen en het aanvullende beroepsgebonden pensioen samen niet hoger mogen liggen dan 80 % van de laatste bruto-inkomen van de begunstigde, de werknemer of de zelfstandige tijdens zijn of haar actieve loopbaan.

 • Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Bent u een zelfstandige zonder vennootschap of een vrije beroeper? Met de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) kunt u, bovenop uw VAPZ, een extra pensioenkapitaal opbouwen op een fiscaal voordelige manier.

Pensioenkloofsimulator

Ongevallen verzekering zelfstandingen

Een persoonlijke ongevallenverzekering beschermt je zowel privé als tijdens de uitoefening van je beroep tegen de financiële gevolgen van een ongeval. Vergeet immers niet dat je als zelfstandige niet kan rekenen op de arbeidsongevallenverzekering.

Groepsverzekeringen personeel

Op die manier zorgen werkgevers ervoor dat hun werknemers een aanvullend pensioen opbouwen dat hen in staat stelt om hun levenstandaard van voor de pensionering ook daarna te behouden. Naast pensioensopbouw kan de werkgever er ook voor kiezen om een waarborg arbeidsongeschiktheid, ongevallen, hospitalisatie of overlijden te verzekeren.
Het is een ideaal en uiterst populair instrument om zonder loonsverhoging een extra financieel voordeel toe te kennen aan je werknemers.

Op zoek naar correct advies? Contacteer ons gerust, wij helpen u graag verder.

Contacteer ons

Onze partners

hiscox
bdm

2 Comments

1jurisdiction
 • jan 26 2023
1battery
unsumnNog
 • jan 28 2023
Tamoxifen and E2 increased, raloxifene induced no effect, and fulvestrant significantly decreased PR expression stromectol online pharmacy
unsumnNog
 • feb 2 2023
Monitor Closely 1 itraconazole will increase the level or effect of ethinylestradiol by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism where to buy cialis online forum Talk with your healthcare team to decide what s right for you

Leave Reply

× Chat live met ons !