Welkom op onze website Welkom op onze website Bekijk onze verzekeringen

particulier

Auto

Volgens de wet moet je een voertuig minstens verzekeren voor de schade die je berokkent aan derden.

Brandverzekering

De brandverzekering wordt ook wel de woningverzekering genoemd. Dat komt omdat ze veel meer omvat dan alleen een dekking tegen brand.

Hospitalisatie en zorgverzekering

Iedereen wordt ooit opgenomen in het ziekenhuis, als je een hospitalisatieverzekering afsluit hoeft u zich niet druk te maken over de financiële impact.

Bijstandsverzekering

Als je op reis gaat kan je ervoor kiezen om jezelf te beschermen tegen mogelijks financieel verlies. Medische kosten? Annulatie van de reis? Pech of ongeval met de wagen?

Familiale

De familiale verzekering vergoedt de schade die jij en je huisgenoten veroorzaken aan derden en waarvoor je burgerlijk aansprakelijk bent.

Pensioensparen

Momenteel heeft een loontrekkende een gemiddeld wettelijk pensioen van nauwelijks meer dan 1.000 euro bruto per maand.

Schuldsaldo

Heb je een woning gekocht? Dan kan je ervoor kiezen om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Deze is niet altijd verplicht door de kredietleverancier, doch altijd sterk aanbevolen.

Rechtsbijstand

Je kan een rechtsbijstandsverzekering sluiten die losstaat  van enige andere verzekeringsdekking. Het leven loopt niet altijd zoals je het wil.

Spaar- en beleggingsverzekeringen

Een spaarverzekering is in België een spaarformule die niet afhangt van een bank zoals gebruikelijk, maar van een verzekeraar…

Langetermijnsparen

Net zoals bij het pensioensparen kan je genieten van een fiscaal voordeel voor langetermijnsparen. Het bedrag dat je jaarlijks maximaal kan inbrengen in je belastingen…

Arbeidsongevallen

De verzekering ‘huispersoneel’ is een verplichte verzekering arbeidsongevallen, speciaal bedoeld voor mensen die af en toe huispersoneel…

Dieren verzekering

Schade veroorzaakt door dieren waarvoor je verantwoordelijk bent kan je verzekeren via de polis BA (Burgerrechtelijke aansprakelijkheid) dieren

Op zoek naar correct advies? Contacteer ons gerust, wij helpen u graag verder.

Contacteer ons

Autoverzekering

Motorvoertuigen

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Volgens de wet moet je een voertuig minstens verzekeren voor de schade die je berokkent aan derden. De verzekering Burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen  vergoedt de lichamelijke en de materiële schade die je aan andere anderen toebrengt met jouw voertuig.

Omnium

Wil je je wagen beschermen, dan kan dit door middel van:

Een kleine omnium: diefstal, glasbreuk, brand, natuurevenementen of aanrijding met dieren

Een grote omnium: hierin zijn de bovenstaande waarborgen opgenomen + de eigen schade bij een aanrijding of een ongeval.

Type voertuigen:

 • Personenwagen
 • Moto / bromfiets / elektrische fiets
 • Lichte vracht / vrachtwagen / aanhangwagen
 • Motorhome
 • Bedrijfsvoertuig / werkmateriaal
 • High end: prestigieuze en exclusieve wagens, youngtimers, oldtimers

Schadeplatform

Heb je schade en geen omnium verzekering? Je kan nu online offertes aanvragen voor het herstellen van de schade. Neem een kijkje op de verschillende platformen.

 

 

 

Dieren verzekering

Ba Dieren

Schade veroorzaakt door dieren waarvoor je verantwoordelijk bent kan je verzekeren via de polis BA (Burgerrechtelijke aansprakelijkheid) dieren. Sommige dieren vallen onder de familiale verzekering, maar dit is afhankelijk van welke dieren het zijn, het aantal en of deze al dan niet voor het beroep gebruikt worden.

Dierenverzekering

Via een dierenverzekering kan je de dierenartskosten gaan verzekeren bij ziekte, ongeval en chirurgische ingrepen. Deze verzekering kan niet voor alle dieren onderschreven worden. Voor welke dieren dit u dit kan onderschrijven kan u navragen bij ons op kantoor.

Familiale

De familiale verzekering vergoedt de schade die jij en je huisgenoten veroorzaken aan derden en waarvoor je burgerlijk aansprakelijk bent. Het is geen wettelijk verplichte verzekering, maar toch mag ze niet ontbreken in je pakket met basisverzekeringen.

Arbeidsongevallen dienstboden - huispersoneel

De verzekering ‘huispersoneel’ is een verplichte verzekering arbeidsongevallen, speciaal bedoeld voor mensen die af en toe huispersoneel in dienst hebben in het kader van hun privéleven. Telt niet voor personeel met een zelfstandig statuut.

Pensioensparen

Momenteel heeft een loontrekkende een gemiddeld wettelijk pensioen van nauwelijks meer dan 1.000 euro bruto per maand.

Om te vermijden dat je levensstandaard na je pensionering zal dalen, kan je echter zelf al iets doen. Naast wat je via het werk aan aanvullend pensioen kan opbouwen in een pensioenplan of groepsverzekering als je werkgever dat voorziet, kan je een eigen spaarpotje aanleggen om jouw wettelijk pensioen aan te vullen en jouw levensstandaard op peil te houden na je pensionering.
Iedereen die belastingen betaalt en tussen 18 en 64 jaar is, mag het geld dat hij stort in een pensioenspaarproduct jaarlijks inbrengen in zijn aangifte van de personenbelasting.

Het fiscaal voordeel dat je doet is beperkt tot 25% of 30€, afhankelijk van het gespaarde bedrag. Om te weten te komen wat de huidige maximale bedragen zijn kan je contact opnemen met ons kantoor.

Brandverzekering

De brandverzekering wordt ook wel de woningverzekering genoemd. Dat komt omdat ze veel meer omvat dan alleen een dekking tegen brand. De woningverzekering vangt de gevolgen op van schade aan uw woning en de inhoud ervan. Je kan je verzekeren als huurder of als eigenaar.

Hoewel de dekking brand centraal staat in de woningverzekering, is ook andere schade aan je woning en de inhoud ervan gedekt. Bovendien dekt deze verzekering ook je burgerlijke aansprakelijkheid wanneer je woning en inboedel schade zouden berokkenen aan anderen. Denk bijvoorbeeld maar aan een losgekomen dakpan.

Spaar- en beleggingsverzekeringen

 • Spaarverzekering

Een spaarverzekering is in België een spaarformule die niet afhangt van een bank zoals gebruikelijk, maar van een verzekeraar. Bij een spaarverzekering betaalt de verzekerde premies die een bepaalde basisrente opbrengen, die wordt aangevuld met een winstdeelname.

 • beleggingsverzekering

Een beleggingsverzekering is een vorm van een levensverzekering waarbij door middel van beleggingen een kapitaal wordt opgebouwd, uit te keren aan het eind van de looptijd van de verzekering. Een beleggingsverzekering is niets anders dan een benaming voor een levensverzekering waarin niet wordt gespaard maar belegd.

Rechtsbijstand

Je kan een rechtsbijstandsverzekering sluiten die losstaat  van enige andere verzekeringsdekking. Het leven loopt niet altijd zoals je het wil. Een ongeluk, een contractueel geschil, een juridische discussie. Hoe los je het op? Een rechtsbijstandsverzekering kan je met raad en daad bijstaan. Wij voorzien polissen op maat van elk individu.

 • Aparte of globale rechtsbijstand
  • Tal van uitbreidingen mogelijk naast de rechtsbijstand brand, auto en familiale:
   • Consumentenproblemen
   • Arbeidsrecht
   • Patrimonium
  • Rechtsbijstand auto
  • Rechtsbijstand brand
  • Rechtsbijstand familiale

Fiscaal voordeel?
Om het aangaan van een brede rechtsbijstandsverzekering aan te moedigen, heeft de wetgever sinds het inkomstenjaar 2019 in een fiscaal voordeel voorzien van 40 % van de premie (maximaal 310 euro geïndexeerd). Om voor belastingvermindering in aanmerking te komen, moet het contract aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen.

Hospitalisatie

Iedereen wordt ooit opgenomen in het ziekenhuis, als je een hospitalisatieverzekering afsluit hoeft u zich niet druk te maken over de financiële impact. Een hospitalisatieverzekering voorziet in de terugbetaling van medische kosten door hospitalisatie alsook de kosten gemaakt in de voor- en nabehandeling. Voor zware ziektes zijn de medische kosten voor de behandeling bij de meeste maatschappijen gedekt zonder ziekenhuisopname.
De hospitalisatieverzekering kan afgesloten worden via een collectieve polis van de werkgever of individueel.

Ambulante kosten

Niet alle medische kosten zijn gekoppeld aan een hospitalisatie. De overige, ambulante kosten kan u ook verzekeren. In dergelijke contracten is een terugbetaling voorzien voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, doktersbezoeken of raadplegingen bij een specialist.

Tandzorg

De tandzorgverzekering zorgt voor een terugbetaling van de consultaties en de behandelingen aan het gebit. Parodontologische, orthodontische behandelingen en prothesen.

Zorgverzekering

Zowat iedereen heeft vandaag weliswaar een hospitalisatieverzekering, maar wat met de kosten voor de hulp die we mogelijk ooit nodig hebben wanneer we niet meer in staat zijn om autonoom dagelijkse handelingen als wassen en eten te verrichten? Een heuse uitdaging voor zowel overheden als verzekeraars, die begonnen zijn met het uitwerken van formules waarbij de premies die je betaalt vóór je niet meer zelfredzaam bent een financiële ondersteuning mogelijk moeten maken wanneer je op een dag met een dergelijke afhankelijkheid te maken krijgt.

Gewaarborgd inkomen

Wanneer een ziekte of ongeval gedurende een langere periode invaliditeit veroorzaakt, zal de vergoeding die je van het ziekenfonds krijgt wellicht niet volstaan om jouw levensstandaard te handhaven.

De verzekering ‘gewaarborgd inkomen’, ook ‘arbeidsongeschiktheidsverzekering’ genoemd, geeft je in zulke gevallen recht op een rente: om jouw inkomensverlies te compenseren stort de verzekeraar dan op geregelde tijdstippen (bv. maandelijks) een bedrag, en dat gedurende een contractueel bepaalde periode.

Ongevallenverzekering

Een individuele ongevallenverzekering biedt financiële bescherming bij een ongeval in de privésfeer. Bijvoorbeeld wanneer je thuis van de trap valt.
Een ander voorbeeld van een individuele ongevallenverzekering is de bestuurdersverzekering, die je beschermt bij een ongeval met de auto, ook als jij zelf aansprakelijk bent.
De ongevallenverzekering kan je individueel afsluiten of op gezinsniveau. Ook kan je de vergoeding kiezen aan de hand van forfaitaire bedragen of je kan werken met een verzekering in gemeen recht.

Bijstandsverzekering

Als je op reis gaat kan je ervoor kiezen om jezelf te beschermen tegen mogelijks financieel verlies.
Medische kosten? Annulatie van de reis? Pech of ongeval met de wagen?

Ontdek de jaarlijkse reisbijstand
Ontdek de jaarlijkse reisannulatieverzekering NoGo.
Ontdek de tijdelijke reisbijstand
Ontdek de tijdelijke reisannulatieverzekering

Langetermijnsparen

Net zoals bij het pensioensparen kan je genieten van een fiscaal voordeel voor langetermijnsparen. Het bedrag dat je jaarlijks maximaal kan inbrengen in je belastingen, hangt af van jouw beroepsinkomsten. Je krijgt van de fiscus 30% terug van je betaalde premie.

Opgelet, je kan slechts genieten van een fiscaal voordeel in het kader van het federale langetermijnsparen voor zover je niet reeds een fiscaal voordeel geniet in het kader van het verwerven van een onroerend goed.

Fiscaal sparen kort uitgelegd

Pensioenkloofsimulator

Schuldsaldo

Heb je een woning gekocht? Dan kan je ervoor kiezen om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Deze is niet altijd verplicht door de kredietleverancier, doch altijd sterk aanbevolen. Deze verzekering beschermt je partner of andere erfgenamen in geval van een overlijden door de terugbetaling te garanderen van het geleende bedrag of een gedeelte daarvan.

Onze partners

hiscox
bdm

2 Comments

2characterized
 • jan 26 2023
2renewable
unsumnNog
 • jan 26 2023
buy generic cialis online safely Clinical observations suggest that postmenopausal women have a higher incidence of aneurysmal rupture than premenopausal women
unsumnNog
 • jan 30 2023
buy cialis online using paypal The outcomes evaluated were local control, disease free survival, overall survival, and treatment related toxicities

Leave Reply

× Chat live met ons !