RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING: NIET VERPLICHT, WEL AANGERADEN

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING: NIET VERPLICHT, WEL AANGERADEN

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING: NIET VERPLICHT, WEL AANGERADEN

Een burenruzie, onenigheid over een erfenis, een vakantiebestemming die eerder op een bouwwerf lijkt dan op dat zwemparadijs uit de advertentie … Iedereen kan vroeg of laat in een conflict verwikkeld geraken. Weet jij wat je dan moet ondernemen? En wat met het financiële kostenplaatje als het tot een gerechtelijke procedure komt? 

Een gerechtelijke procedure schrikt af. Weinigen weten waar te beginnen of tot wie zich te richten in geval van een conflict. Bovendien zijn gerechtelijke procedures vaak lang en ingewikkeld, en kunnen de kosten snel hoog oplopen terwijl een positieve afloop niet eens zeker is. Kortom, het maakt veel mensen onzeker waardoor ze al gauw van hun rechten afzien om de hele rompslomp en bijkomende zorgen te vermijden.

Een goede rechtsbijstandsverzekering kan je nochtans heel wat ellende besparen. Bij een conflict kan je met zo’n verzekering in eerste instantie informatie inwinnen over je rechten. Als het nodig blijkt, helpt ze je ook om je rechten te verdedigen. Het maakt daarbij niet uit of je zelf een schadevergoeding wil bekomen of je je moet verweren tegen een claim van iemand anders.

Minnelijke schikking voorop

Doe je een beroep op je rechtsbijstandsverzekering om een conflict op te lossen, dan probeert je verzekeraar altijd eerst tot een minnelijke schikking te komen. Dat lukt ook in de meeste gevallen. De beheerders van je dossier zijn immers gespecialiseerd in de materie en hebben ook de nodige ervaring met onderhandelingen om tot een overeenkomst te komen die het belang van alle partijen dient. Op die manier vermijd je een gerechtelijke, administratieve of andere procedure.

Blijkt een minnelijke schikking niet mogelijk, dan oordeelt je verzekeraar of een gerechtelijke procedure soelaas kan brengen. Is dat het geval, dan neemt hij ook de nodige stappen om die procedure op te starten en je rechten te verdedigen. Je verzekering dekt dan de procedurekosten en de erelonen van advocaten en experten – binnen de plafonds die in je polis zijn vastgelegd.

Vrije keuze van advocaat

Welke rechtsbijstandsverzekering je ook afsluit, je kan steeds vrij kiezen wie jouw belangen zal verdedigen. Dat kan een advocaat zijn, of elke andere persoon die de nodige kwaliteiten bezit om jouw belangen te verdedigen.

Welke polis kiezen?

Als je een rechtsbijstandsverzekering wil afsluiten, heb je meerdere mogelijkheden.

De goedkoopste oplossing is meestal een rechtsbijstandsverzekering die is gekoppeld aan een andere verzekering. Zo kan je een waarborg Rechtsbijstand toevoegen aan je brand-, auto- en/of familiale verzekering. Je bent dan wel uitsluitend gedekt voor problemen in het kader van de verzekering waaraan je waarborg Rechtsbijstand is gekoppeld.

Je kan ook kiezen voor een aparte rechtsbijstandsverzekering, die volledig los staat van eender welke andere verzekering maar wel verbonden is aan een specifiek domein. Zo kan je bij sommige verzekeraars bijvoorbeeld kiezen voor een aparte polis Rechtsbijstand Auto, Brand, Familiale …

De ruimste dekking krijg je via een globale rechtsbijstandsverzekering – eveneens een alleenstaande polis. Die biedt dekking voor jezelf en al je gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, in quasi alle juridische domeinen, ook bij problemen die niet door andere verzekeringen zijn gedekt. Denk aan een geschil met je werkgever over de verbrekingsvergoeding na een ontslag.

Daarnaast kan je ook een beroep doen op je globale rechtsbijstandsverzekering bij conflicten die verband houden met consumptiegoederen. Dat kan bijvoorbeeld van pas komen bij problemen met de garantie van een elektrisch toestel.

De premie van zo’n globale rechtsbijstandsverzekering ligt wel hoger dan die van een waarborg binnen een andere polis, maar vaak kan je een deel van je jaarlijkse premie terugvorderen via de belastingaangifte. Dat maakt de meerprijs, in vergelijking met de premies van bijvoorbeeld twee waarborgen binnen je andere verzekeringen, aanvaardbaar. Vooral omdat je er ruimere dekkingen voor in de plaats krijgt.

Fiscaal aftrekbaar

Om de globale rechtsbijstandsverzekering toegankelijker te maken voor iedereen, besliste de wetgever om er een fiscaal voordeel aan te koppelen. Om dat fiscaal voordeel te genieten moet je polis wel beantwoorden aan een aantal wettelijke voorwaarden.

Heel wat verzekeraars bieden een globale rechtsbijstandsverzekering aan die beantwoordt aan die voorwaarden. Als je zo’n polis afsluit, kan je ieder jaar 40% van je premie (met een maximum van 124 euro) in mindering brengen op je belastingaangifte.

Meer weten?

Neem gerust contact met mij op. Samen vergelijken we de verschillende opties en premies en bekijken we welke rechtsbijstandverzekering het best bij je noden past.

Bron: wikifin.be

1 Comment

A WordPress Commenter
  • okt 10 2020
Hi, this is a comment. To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard. Commenter avatars come from Gravatar.
× Chat live met ons !